Usługi Budowlane

Budowa suchych podłóg

Do budowy suchych podkładów stosuje się płyty wiórowe zaopatrzone we wpusty i wypusty. Rozróżnia się trzy rodzaje układania:

•    wyrównywanie starych podłóg drewnianych,

•    układanie na legarach podłogowych lub belkach …

Gotowy parkiet

Podczas gdy tradycyjny parkiet jest układany w pojedynczych sztabkach lub płytkach, a dopiero później zostaje szlifowany i zakonserwowany, to gotowy parkiet ma tę zaletę, że może być układany w dużych …

Schody kręte cz.3

kręte schody10. ..a potem przyspawane. W czasie pracy korzysta się z kilku poziomnic magnetycznych. Spawy zostaną później starannie oszlifowane.
11. Teraz monterzy zakładają balustradę na galerii. Słupki z teowników mocowane sq …