Usługi Budowlane

Rozplanowanie połaci dachowych

Rozplanowanie połaci dachowych (rozmierzenie) musi być wykonane przed przystąpieniem do prac dekarskich i dotyczy wszystkich rodzajów oraz typów dachówek, dlatego najlepiej konkretny model dachówki uwzględnić …

Typy dachówek

Wyróżnia się dwa typy dachówek – dachówki zakładkowe i dachówki przesuwne.

•    Dachówki przesuwne mają tylko jeden zamek boczny i umożliwiają regulację rozstawu łat wielkością …