Строителни услуги

Калъфи за листове

tmp11fc-1Покривни аксесоари, включени в покривната система, изработени от покрити профилирани листове.

За покриване на покривната конструкция могат да се използват различни видове плоски или профилирани листове.

• Blachy płaskie układa się na pełnym deskowaniu z desek obrzynanych o grubości 25 мм и ширина 12-15 см. Кофражът за меден лист също трябва да е пълен, и дъските се поставят с пролуки под поцинкованата стоманена ламарина 5 см. Плоските листове са свързани с т.нар. стоящ или легнал шев.

• Blachy trapezowe układa się na łatach drewnianych w taki sposób, така че по-широкото дъно на канала да е отдолу. При скатни покриви трапецовидните листове се съединяват с едно припокриване. Листовете се полагат от стрехите до билото с минимално напречно припокриване 15 см (с наклон ≥14 °).

• Blachy profilowane w kształcie dachówek układa się na łatach 3 х 5 см на разстояние от всеки 41 см.