Строителни услуги

Мансарден покрив

tmp70a4-1Мансарден покрив с нокътно-пурпурна конструкция.

Нокътно-пурпурната ферма в мансардния покрив има гребенова греда, поддържаща гредите на долната и горната част на наклона на покрива.

Покривите с мансардна конструкция са двуетажни покриви. Долната част на конструкцията има склонове на покрива със стръмен ъгъл на наклон, и по-високи склонове на покрива с по-малък ъгъл на наклон. Такова решение дава изключително широк спектър от възможности за развитие на тавана за комунални цели.
Мансардният покрив може да бъде решен както в яката, така и в структурата на гребена.
Конструкцията на нокътно-покривен покрив се основава на обща гредоредна греда от долни греди с голям ъгъл на наклон и горни греди с малък ъгъл. Долната двойка греди е допълнително подсилена с форцепс.
За по-големи участъци на покрива, когато има възможност за допълнително използване като използваемо пространство на горната част на тавана, може да се използва конструкция на греда с яка, в която капаците на яката действат като таванни греди под мецанина.