Строителни услуги

Стени с дървена рамка и транцетна конструкция

tmpf415-1Дървена рамка и конструкция на транеца.

Дървената конструкция на рамката и транеца се отличава от обсъдените досега рамкови конструкции с по-масивно напречно сечение на отделни елементи и по-рядко разстояние на колони., болтове и подпори. Неговият прототип беше т.нар. "Фахверк", използвани днес в комбинация със съвременни топлоизолационни материали. Това е конструкция, разпространена в Германия, Швейцария и Австрия. Рамкова конструкция – половин дървен материал си струва да се препоръча в Полша, защото скелетът е направен от твърдо, дебелите дървени греди са по-близки до нашите дърводелски строителни традиции, отколкото лека рамка от канадски тип.

В стените с дървена рамкова конструкция – транец, възможни са големи разстояния от масивни конструктивни елементи, не изискващи равно разстояние. Стълбовете обикновено се поставят по начин, определен от местоположението на отворите за прозорци и врати.