Строителни услуги

Връзката между покрива и тавана с трислойна двускатна стена, простираща се над покривната повърхност

tmp4967-2Връзката между покрива и тавана с трислойна двускатна стена, простираща се над покривната повърхност.

Свързването на скатен покрив с трислойна двускатна стена изисква мигане в кръстовището на стената с наклона на покрива.. Мигането трябва да се обърне на стената до височината на пръскането на дъждовна вода, т.е.. относно 30 см.

В случай на завеса, направена от фугирани клинкерни тухли, препоръчителното мигащо решение се състои в вкарване на метални листове в системата на фуги в завесата.. Ъгълът на наклона на покрива трябва да съответства на шарката на фугата в завесата.

Това е решение, което ви позволява да изложите напълно фасадата на клинкер – допълнителен ефект се постига чрез използването на висококачествен меден лист. В същото време обаче това е най-сложното решение, което изисква голямо старание по отношение на изпълнението.

tmp4967-1Алтернативно решение за свързване на покрива със стената с уплътнителна лента.