Строителни услуги

Използваем таван в рамка и транц сграда с външна стена на коляното

tmpcb0e-1Използваем таван в рамка и транц сграда с външна стена на коляното.

Дървената рамка и транцевата конструкция са близки до полските строителни традиции. Покривни ферми от дебели елементи, плътни участъци могат да бъдат намерени в много стари сгради, и трайността на такива решения не подлежи на съмнение.

Конструкцията на дървена колянна стена може да бъде свързана с покривните ферми чрез укрепване с чифт клещи с колона, поддържаща междинната греда. Второто решение е да го свържете през сивата структура, в който трамваите са свързани с гредите на стрехите.

Разположението на пълните ферми на покривната ферма до голяма степен определя подреждането на преградни стени, разделящи помещенията в използваемия таван.