Строителни услуги

Наклонени покриви

tmp43f8-1Влиянието на подреждането на летви върху основния наклон и лентите от керемиди, закрепени върху летвите върху решението на наклона на наклона на покрива и навлизането на капандурата в наклона на покрива.

Видът на покривния материал много рядко се разглежда в проектите, въпреки, че формите на покривите често са много сложни и съдържат много равнини в различни геометрични форми. Сложните участъци, ако не са оразмерени така, че да отговарят на определен продукт, могат да бъдат източник на строителни проблеми – използването на специфичен тип покритие с размери, които не са включени в проекта, изисква корекция на дизайнерските решения, и по-специално корекцията на размерите на склоновете на покрива.

Правилното оформление на избрания модел керемида зависи от формата на покрива. Разстоянието на летвата зависи от вида на плочката и нейните размери. На свой ред кратното на разстоянието между летвата е стойността, определяща дължината на покритие на дадена плочка. Ако на покрива има елементи като капандури, разломи на склонове, д. в. техните размери трябва да вземат предвид размера, който е кратен на разстоянието между летвата – отделните редове плочки на съседните склонове трябва да са на едно и също ниво.