Строителни услуги

Изолация на пода на земята – Разширена глина

Изолация на пода на земята – След отстраняване на горния слой хумус, подът се покрива с механично уплътнена експандирана глина на фракцията 10-20 mm в дебелина на слоя 20-25 см. Уплътняването намалява дебелината на разширения глинен слой с приблизително 10 %. В случай на почва с висока влажност, под експандираната глина трябва да се постави полиетиленов филм. Внедряването на основата LECA под подовата плоча на земята спестява време и разходи в сравнение с традиционно използваните решения. Един слой експандирана глина замества три други слоя – пясъчно легло, постно бетон и изолация от полистирол или минерална вата.

Вместо експандираната постелка под подовата плоча на земята, можете да използвате и готов блок от експандиран глина.

Външните стени на сградата – Стенните блокове имат оформен език и жлеб, които дават възможност за зидане на стени без вертикални фуги. Препоръчва се да се използва армировка на пръти ∅ 3 правя ∅ 4 mm в хоризонтални фуги, особено под отворите на прозорците.