Строителни услуги

Сглобяеми коминни системи

горивен комин постоянноКомин за твърди горива, където температурата на отработените газове е 200-600 ° C.

Съвременните сглобяеми коминни системи отговарят на строги изисквания по отношение на техническите параметри и експлоатационната безопасност. Те са устойчиви на високи температури и киселини.

Системните комини трябва да се използват по предназначение:
• Systemy dla paliw stałych – подходящ там, където е температурата на отработените газове 200 -600° С.

• Trójwarstwowe systemy z przewietrzaniem o szerszym zastosowaniu -do paliw stałych,течни и газообразни, подходящ за ниски и високи температури на отработените газове (40 – 600° С).

• Systemy kominowe do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania – осигурете необходимото количество въздух за горене през въздуховод, интегриран с коминната система.