Строителни услуги

Стълбище и пълна вентилация

дефицитСтълбищна подредба на изпускателните вентилационни канали, изработена от сглобяема тухла.

Стъпкавата вентилация се състои в добавяне на вентилационни канали на нивото на вентилирания етаж до вентилационни канали, минаващи от долните етажи на сградата. Такава вентилационна система дава възможност да се увеличи площта на помещенията на долните етажи с икономичното използване на вентилационни блокове. При тази система захранващият въздух се отвежда от други помещения и от стълбището.

Пълната вентилация се състои в извеждането на всички вентилационни канали на най-ниския етаж. В сутерена се използват входящи решетки или напречен канал, което довежда въздух към вертикалните канали, позволяващ подаването на чист въздух във вентилираните помещения от нивото на мазето. Прожекционната площ на вентилираните помещения е еднаква на всички етажи.