Строителни услуги

Таванска конструкция върху решетка от дървени профили

tmp3712-1Монтаж на еднослоен гипсокартон 12,5 mm или 15 мм върху дървени летви.

Таванска конструкция върху решетка от дървени профили.

В дървеното строителство е важно да се използва висококачествен материал със същата степен на сухота.

Ламперията на покривните склонове може да бъде направена от еднослоен дебел гипсокартон 12,5 mm или от двоен слой от тези плочи. Дебелината на облицовъчния слой влияе върху степента на огнеустойчивост на сградата.

Гипсокартонът може да се монтира перпендикулярно или успоредно на посоката на дървените летви. Разстоянието между дървените летви зависи от посоката на фиксиране на дъските, които трябва да се коригират спрямо ширината на дъските. Уплътняването на носещата решетка от дървени летви повишава огнеустойчивостта на обшивката.

• В случай на единично покритие 12,5 mm разстоянието между летвите трябва да бъде 40 см (хоризонтална ламперия, успоредна на решетката).

• При двойна плоча 2 х 12,5 mm разстоянието между летвите трябва да бъде 60 см (хоризонтална ламперия, успоредна на решетката) i 75 см (вертикална ламперия, перпендикулярна на решетката), обаче, за да се получи пожароустойчивост F1, разстоянието между летвата трябва да бъде уплътнено 40 см.

Препоръчителното напречно сечение на дървените летви зависи от дебелината на дъската и разстоянието между гредите на покрива, към която е прикрепена решетката:

– 50 х 30 mm – покритие с единична плоча, разстояние между гредите 85 см,
– 60 х 50 mm – покритие с единична плоча, разстояние между гредите 120 см,
– 60 х 40 mm – двойно покритие, разстояние между гредите 85 см,
– 60 х 50 mm – двойно покритие, разстояние между гредите 100 см.

tmp3712-2Монтаж на еднослоен гипсокартон 12,5 мм върху дървени летви с видима структура на покривната ферма.