Строителни услуги

Топлоизолация на скатни покриви

tmpefdd-1Топлоизолация на покриви в тавана.

Коефициентът на топлопреминаване за топлоизолирани скатни покриви не трябва да надвишава 0,3 W / m²K, което означава, че дебелината на топлоизолационния материал не трябва да бъде по - малка от 18 – 20 см. Височината на гредите, проектирани за здравина на конструкцията, обикновено не е достатъчна, че толкова дебел слой изолация може да се побере в пространството между тях. Под гредите може да се направи допълнителен слой топлоизолация, между носещата решетка за облицовката от гипсокартон или над гредите, чрез използването на т.нар. надпечатки от дървени летви, закрепени перпендикулярно на гредите, разположени на всеки 60 см.

Изолираните наклонени покриви изискват пароизолация от вътрешната страна, което предотвратява явлението кондензация на водни пари в топлоизолационния слой Отвън се използва слой първоначално покритие под покрива.