Строителни услуги

Разработчик на ABC – търг

Разработчиците подават оферти. Така че нека изясним каква е офертата.

Откритият търг е форма на търг. Характеризира се с покана към неограничена група хора да подадат своите оферти. Това обикновено се прави чрез публични съобщения.

Откритият търг е процедура за възлагане на обществена поръчка, предвидена в Закона за 29 Януари 2004 r. Закон за обществените поръчки, в който при отговор на обявление за обществена поръчка, всички заинтересовани изпълнители имат право да подават оферти, сред които печели най-изгодната оферта.

Този режим е един от двата основни режима, които възлагат обществени поръчки (втората е ограничена оферта), режими, които винаги могат да се използват при възлагане на обществени поръчки. Други методи за възлагане на обществени поръчки могат да се използват само в случая, посочен в Закона за обществените поръчки.

Неограничен търг е едноетапен режим. Възложителят трябва да публикува обявление за поръчка в бюлетина за обществените поръчки, а в случай на обявления за договор, чиято стойност е равна или по-голяма от посочената в чл. 11 навън. 8 от Закона за обществените поръчки, известието трябва да бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. Освен това обявите за поръчки се публикуват и на уебсайта на възложителя (или друг сайт). Той също така включва спецификациите на основните условия на договора, заедно с прикачени файлове.