Строителни услуги

Разработчик ABC – управление

Добро управление, те са добри разработчици. Умение на стойност злато.

Управлението е общият обхват на дейностите. То се отнася до процеси и решения. Приложено управление на ресурсите, хора, капитал или организация е да осигури условията за, преди всичко тяхното ефективно функциониране, водещ, по други, за постигане на набелязаните цели.

С началото на 20 век, имаше опити управлението да се основава на научна основа, до години 60. През 80-те години управлението се разбираше в строго управленски план, като форма на управленско действие, включително следните последователности, свързани с планирането, организиране, решаващи, мотивиране и контрол, които бяха наречени класически функции на управление.

В областта на класическите управленски функции стана известна първата управленска "класика", Анри Файол. Оттогава обаче управленската парадигма се промени радикално, така че си струва да обърнете внимание на по-стария, по-общи определения: управлението е изкуството или практиката на рационалното използване на средствата за постигане на поставените цели.

Когато се отнася до бизнес организации, понякога се използва терминът бизнес администрация вместо думата управление (ъгъл. Бизнес администрация).