Строителни услуги

Разработчик ABC – водопровод

Познаването на водната мрежа е нещо, с какво трябва да бъде всеки разработчик.

Водоснабдителната мрежа е система от водопроводи. Те се намират извън сградите на получателя. Те осигуряват вода за населението или производствените предприятия. Ние различаваме: 1. Клонова водопроводна мрежа (отворен), при което, както казва източникът ” посоките на водните потоци са известни, които минават през транзитните тръби, отдолу основното количество вода тече през така наречените магистрални линии, тогава в мрежата има разпределителни линии, разположени например на всяка улица, и свързани къщи. Тук има недостатъци, а именно най-големите диаметри са в началото, в случай на повреда задвижващият вентил се изключва на една от шинните линии, тогава зад нея няма вода. Предимствата са относително малката обща дължина на кабелите”; 2. Пръстенна водопроводна мрежа (затворена верига) и неговите предимства, като непрекъсната циркулация на водата в мрежата. По време на повреда водата се затваря само в определен участък, а на други места тече непрекъснато. Недостатъците обаче, е общата дължина на водопроводите в мрежата относително по-голяма, отколкото в клоновата мрежа, освен това посоката на водния поток е неизвестна; 3. Смесен.