Строителни услуги

Разработчик ABC – строителен надзор

Разработчикът със сигурност оценява строителния надзор. Може би дори с реципрочност.

Учим се от добре информирани източници, че “Повиатският инспектор за строителен надзор е един от органите на първата инстанция. Означава, че компетентността на инспектора за строителен надзор обхваща всички въпроси в областта на строителния надзор, които не са предвидени в разпоредби, изрично запазени за компетентността на други органи. В сила е така наречената презумпция за компетентност на повиатския инспектор за строителен надзор. Ако разпоредбите на строителния закон не показват точно, компетентността на кой орган е компетентен за дейности в областта на строителния надзор, означава, че те се крият именно в компетенциите на инспектора за надзор на окръг”.

Инспекторът за строителен надзор на войводството е по-висш орган от инспектора за строителен надзор. Повиатският инспекторат за строителен надзор бавно взема решения на инспектора за строителен надзор.

На практика строителен надзор означава проверки за съответствие на строителството с плана или безопасността на сградата, например след бедствия.