Строителни услуги

Разработчик на ABC – Икономическа дейност

Същността се съдържа в две думи. Разработчиците знаят за това.

Икономическата дейност е форма на предприемаческа дейност. Засяга хората, опериращи на пазара. Източници говорят за икономическа дейност, między innymi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Jest działalnością zarobkową działalności wytwórczej, строителство, търговски, или услуга.

Бизнес дейността е посочена в Закона за данъците върху доходите на физическите лица: е печеливша дейност, от свое име, независимо от резултатите от дейностите, но изпълнени организирано и непрекъснато, приходите от които не са включени в други приходи от източниците, посочени в чл. 10 параграф. 1 точка 1, 2 i 4–9.

Също така е, или може би най-вече, отнася се за стопанска дейност в ЗДДС: икономическите дейности там включват например всички дейности на производителите, търговци или доставчици на услуги, също тогава, когато дейностите са били извършени веднъж при обстоятелствата, които показват намерението да се извършват дейности от чест характер. Икономическата дейност включва и дейността по непрекъснато използване на стоки или нематериални активи и за търговски цели.