Строителни услуги

Разработчик на ABC – геодезист

Кой от нас не знае кой е геодезистът. Ако разработчикът не знае, означава, че той не е разработчик.

Геодезист е името на професията. Отнася се за лице, което се занимава с геодезия. Геодезията е наука за 1. Определяне и на размера и формата на Земята 2. Определяне местоположението на точките на повърхността му. Резултатът е геодезическо теренно проучване и еднокамерна работа. Efektem jest różnego typu opracowanie graficzne jak na przykład mapa czy profil. Също текстов документ от правно естество (например при разграничаване на недвижими имоти).

Преди Втората световна война професията на геодезист е означавала хора, занимаващи се с геодезия като научна дисциплина (това беше строго област на знанието). От друга страна, човек на полето, занимаващи се с геодезия, извършване на геодезически работи, свързани с измерване на малки площи (долна геодезия), той беше заклет измервач и беше човек, упражняващ професията на общественото доверие. Това разделение беше част от полската традиция, но след политически причини се промени 1945 година.

За да може геодезистът да изпълнява независими функции в областта на геодезията и картографията, необходимо е да имате професионална квалификация, придобити по време на полеви проучвания