Строителни услуги

Разработчик ABC – пазар на недвижими имоти

■ площ, в която разработчиците се движат, се нарича пазар на недвижими имоти.

Пазар на недвижими имоти. Всички условия се наричат ​​така, които определят затварянето на изгодни сделки – права върху недвижими имоти и сключване на договори. Този пазар, какво е важно, е пазар, така наречените неформални, което означава, че няма постоянен статут или постоянно местожителство.

Пазарът на недвижими имоти е богат на голямо разнообразие от търговци. Най-важните бяха инвеститорите, заемодатели, предприемачи, брокери и техническо обслужване на пазара.

Към функцията на пазара на недвижими имоти, освен че изпълнява общо важни икономически и социални функции, се нуждаете от функция за подмяна, информационна функция, функция за корекция на пространството.

Съгласно чл. 46 § 1 От Гражданския кодекс (k.c.), „Недвижимите имоти са части от земята, които представляват отделен обект на собственост (земя), както и сгради, трайно прикрепени към земя или части от такива сгради, ако съгласно специални разпоредби те представляват обект на собственост, отделен от земята ".