Строителни услуги

Разработчик ABC – нотариус

Това е форма на свещеник на бизнес дела. Накрая формализира добрите отношения. Разработчиците знаят това.

Нотариус (etym. налейте. нотариус, по-рано в Полша нотариус) pracuje na systemie prawnym należącym do systemu prawa kontynentalnego. Той е адвокат, създаващ актове за прилагане на закона. До известна степен предоставя и правна помощ.

Положението на нотариус в полската правна система
Нотариус е адвокат, назначен от министъра на правосъдието, упълномощен да съставя нотариални актове и за това, за извършване на други нотариални дейности. Дейността на нотариусите се регулира, inter alia, от Закона за 14 Февруари 1991 година Закон за нотариусите. Според Закона за нотариусите нотариусът е лице на обществено доверие, ползващи се от защитата, ползвана от държавните служители. Важните функции на нотариусите в правните сделки включват ограничаване на съдебните спорове чрез осигуряване на договорни дейности, контролирани от професионален адвокат., грижа за формалната и правната коректност на изготвените документи, отчитайки правния ред и волята на лица, от името на които извършва конкретно нотариално действие.