Строителни услуги

Разработчик на ABC – строителство

Разработчик означава строителство. Това е почти синоним.

Строителството е поле на човешката дейност. Полето, свързано със строителството на сгради. Той попада в областта на науката, което е гражданско строителство. Също така е важен клон на практическите знания. Тогава това се отнася до техниките, използвани в изграждането. Основната задача на строителната индустрия е преди всичко издигането на нови сгради. Строителството също се занимава с, to po drugie, ремоделиране, възстановява, дейности по модернизация и поддръжка на съществуващите съоръжения.

В необходимите случаи строителството включва и събаряне на сгради, които например не отговарят на техническите изисквания (например сигурност) или има други причини, чрез които сградите трябва да бъдат премахнати от окупираното място (например план за изграждане на друг имот на същата земя). Следователно строителството е изпълнение на строителен обект на определено място, както и нейната реконструкция, разширение и надстройка.

Наборът от основни правила за изпълнението на строителни обекти е регламентиран в Закона от 7 Юли 1994 - Строително право (Вестник на законите. с 2017 r. вещ. 1332). Той посочва всички необходими процедури, да предшества строителството, или правилата за прилагането му и процедурите след изграждането, регулиране на дейностите в тази област.