Строителни услуги

Разработчик ABC – Таурон

Сериозен разработчик знае какво е Таурон, защото често е важна точка на бизнес картата на много индустрии.

TAURON Polska Energia S.A.. е полска компания. Той групира компании от енергийния сектор. Втората по големина компания в Полша, веднага след полската енергийна група. В столицата Tauron capital, Tauron Polska Energia S.A.. е компанията майка на компанията.

Tauron Group е един от най-големите бизнес субекти в Полша, по този начин принадлежат към най-големите енергийни стопанства в Централна и Източна Европа. Tauron работи във всички области на енергийния пазар - започвайки от добива на въглища, чрез продукции, разпределение и продажба на електроенергия, също топло, както и обслужване на клиенти. Холдингът се занимава с търговия на едро с горива и деривати в по-малък мащаб (търговия с биомаса и въглища). През година 2014 Tauron също дебютира на пазара за търговия с газови горива.

Капиталът на Tauron Group се оценява на над 8,7 Милиарда злоти. Задържането задържа 25 хиляди. хора. През година 2014 приходите от продажбите му бяха 18,4 Милиард злоти и EBITDA 3,6 Милиарда злоти.