Строителни услуги

Разработчик ABC – PGNiG

Всеки разработчик има или е трябвало да се справи с PGNiG, бизнес, който три години триумфира на вътрешния пазар.

Полски добив на нефт и газ (PGNiG). Jest to największa spółka w Polsce. Zajmuje się poszukiwaniem i wydobywaniem minerałów takich jak 1. Природен газ i 2. Нефт. PGNiG работи главно в Полша. Но и в чужбина, в Либия ли е, Пакистан, или Чешката република, Дания и Германия.

Според разчетите за годината 2008, PGNiG доставя газ на 6,5 милиона клиенти, включително домакинствата, както и предприятия - най-големите получатели са предимно комбинирани топлоелектрически централи, азотни растения и растения.

По данни за една година 2006 – през повече от едно десетилетие, предхождащо тази година, полското производство на газ от компанията се увеличи от 3,6 милиард м³ годишно 1996 направете 4,3 милиард м³ годишно 2006, като по този начин дава 19%. За разлика от него през годината 2006 Добит PGNiG 4,3 млрд. m³ природен газ, превърнат в количеството високометанов газ, което съответства на работното ниво z 2005 година. Тази година компанията е разкопала 2,9 милиарда м³ високометанов газ и 1,4 милиард м³ богат на азот газ.