Строителни услуги

Разработчик ABC – кметство

Предприемач без добър контакт с кметството може да изпадне в дълг.

Общински офис (в градовете, кметство или общинска служба) е организационна единица на комуните. Предметът на дейност на офиса е спомагателни дейности 1. Кмет, 2. Кметът, 3. Кмет на града, w, както разбираме от надеждни източници: “по отношение на планираното изпълнение на резолюциите на общинския съвет (градски съвет, градски съвет) и задачите на комуната (градове)”.

Съставът на офиса се състои от отдели и еквивалентни организационни единици, както и независими организационни единици. Структурата на организацията и наборът от правила за функционирането на офиса трябва да бъдат определени от правилника, издаден от ръководителя на общината, кметът или градският президент по наредба.

Ръководител на кабинета е кметът, кмет или президент на града. Градската служба с поветовски права трябва да изпълнява функциите на поветовския старост, докато комбинираната администрация в град с права на окръг е 1. Кметство, 2. Повиатско бюро по труда, като организационна единица на града, 3. Организационни звена, съставляващи спомагателен апарат за ръководители на общински служби, охрана и инспекция.