Строителни услуги

Разделяне на строителни материали

В зависимост от използването в строителството, строителните материали могат да бъдат класифицирани широко в:

а) konstrukcyjne,
б) изолационни,
° С) wykończeniowe.

И двете отделни групи материали, а материалите в отделни групи се различават по техническите си свойства. Техническите характеристики включват характеристики: физически, механични и химични. Физическите характеристики включват: плътност, стегнатост, порьозност, водна абсорбция, горимост, топлоустойчивост, топлинен капацитет, термично разширение и др.. Механичните характеристики включват: якост на натиск и опън, крехкост, твърдост, еластичност, пластичност, пластичност, пълзене, устойчивост на износване и удар. Групата на основните химически характеристики включва: оксиден и минерален състав, устойчивост на корозия.

Необходими са материалите, предназначени за конструкцията, че имат висока якост на натиск и опън, подходяща твърдост и еластичност, устойчивост на замръзване и устойчивост на корозия.

Материалите, използвани за топлоизолация, трябва да имат ниска топлопроводимост, ниска плътност, и висока порьозност и др..