Stavební služby

Šikmá zelená střecha s tradičním uspořádáním vrstev

tmp28e2-120 ° zelená střecha s vrstvou půdy pro nízkou trávu a skalní vegetaci
A) průřez,
b) podélný řez.

Šikmá zelená střecha s tradičním uspořádáním střešních vrstev je řešení, které se liší od taškové střechy, talíř, atd. prakticky pouze vrchní nátěr. Z vnitřní strany – pod krokvemi – je instalována parozábrana. Mezi krokvemi je tepelně izolační materiál, nad ním je ponechána ventilační mezera. Krokve jsou pokryty plným bedněním pokrytým dvěma vrstvami tepelně svařované střešní lepenky.
Aby se zabránilo sklouznutí země po šikmé střeše, Cca 60 cm vodorovné dřevěné latě.
Vzhledem k těsnosti střešní krytiny v řešení zelené šikmé střechy je důležité pečlivě vytvořit větrací mezeru nad tepelnou izolací. Pod okapem jsou vytvořeny otvory pro přívod vzduchu, odsávací otvory v hřebeni nebo ventilačními komíny.