Stavební služby

Střechy s nosnou konstrukcí

tmp38a4-1Střešní nosník nosné konstrukce se dvěma čepovými nosníky.

Hadice je nosník, který ztužuje dvě krokve. Ve struktuře límcového nosníku je každá dvojice krokví spojena s límcem na tzv. napůl jeskynní ocas.
V závislosti na délce může nebo nemusí límec vyžadovat oporu s nosníky čepů založenými na sloupech. A podle toho:

– délka až 3,5 m nevyžaduji podporu,
– délka límce 7,5 -10 m jsou podporovány jedním nosníkem,
– délka límce 9 -12 m jsou podporovány dvěma klíny.

Pokud je podkroví určeno pro obytné účely, límcové nosníky se používají jako nosníky stropu nad podkrovím.
K vyztužení nosníků lze použít další vaznice umístěné nad tyčemi límce (na křižovatce s krokvemi).
Mayopies primárně fungují jako vzpěry, proto se celé zatížení střechy přenáší na vnější stěny. To vyžaduje ukotvení stěnových latí a zajištění kolenních stěn proti posunutí od sebe.