Stavební služby

Pravidla pro pokládku dřevotřískových desek

Při pokládce dřevotřískové desky je třeba dodržovat zejména následující pravidla:

• Wszystkie części drewniane, slouží ke konstrukci podlahy (talíře, čtverce, podlahové nosníky) musí být suché a nesmí být zamořené škůdci.
• Z surowego stropu betonowego i graniczących ścian nie może przedostawać się wilgoć do układu podłogowego. Z bezpečnostních důvodů by proto měla být jako bariéra proti vlhkosti použita polyetylenová fólie.
• W żadnym jednakże wypadku nie wolno pokrywać stropów z belek drewnianych folią polietylenową. Tvorba vodní páry by brzy zničila trámy.
• Jeżeli zamierza się wykonać podłoże z płyt wiórowych na starej podłodze drewnianej lub parkietowej, pak bych to měl nejprve zkontrolovat “vrzání” stejně jako pro přítomnost možných škůdců dřeva. V případě potřeby pevně přišroubujte podlahové desky ke stropním trámům. Pokud je dřevo napadeno červy, obraťte se na hubení škůdců, které s nimi mohou bojovat biologickými látkami (např.. horký vzduch).
• Aby płyty mogły dostosować się do warunków wilgotnościowych panujących na placu budowy (uzavřená budova, hrubá nebo stará budova), by měly být dodány dva dny před instalací a “aklimatizovaný” uvolněným nastavením.
• Grubość płyt i rozstaw oparcia na legarach podłogowych lub belkach stropowych muszą odpowiadać oczekiwanym obciążeniom. Informace o výše uvedeném lze získat od specializovaného obchodu.
• Płyty wiórowe jako elementy suchego jastrychu tworzą po ułożeniu płaska powierzchnię. Aby nedošlo k záměně mezi spodní a horní stranou desek, spodní strany jsou opatřeny otiskem razítka.
• Przy układaniu płyt wiórowych należy zapewnić odległość od ścian min. 15 mm. Tato vzdálenost je nezbytná pro větrání zadních stran desek a dilatačních spár. Aby nebránily potřebnému větrání, nesmí podlahové krytiny překrývat vzdálenost od stěn. Totéž platí pro soklové lišty, které by měly být vždy připevněny s malou vzdáleností od stěn a podlahy.
• Szczególnie ważny jest również wystarczający docisk przy sklejaniu płyt. Získává se bušením malých dřevěných klínů do okrajové mezery. Pro lepení použijte alespoň tři klíny na běžný metr okrajové mezery. Po vytvrzení lepidla je nutné klíny odstranit.
• Jeżeli wykładzina podłogowa nie może być ułożona w ciągu dwóch następnych dni po ułożeniu płyt wiórowych, tehdy dochází k jednostrannému sušení a možnému deformaci dřevotřískových desek. Tomu lze zabránit dočasným překrytím polyethylenovou fólií.