Stavební služby

Stěny s dřevěným rámem a příčníkovou konstrukcí

tmp90b-1Vzdálenost mezi hlavními sloupy lze zmenšit umístěním mezilehlých sloupů mezi nimi. Tyto sloupy by měly být umístěny s osovou roztečí 1,0 -1,2 m. Jsou spojeny se základem na tzv. čepy (hloubka hnízd cca. 7 cm).

• Vzpěry – diagonálně umístěné výztužné trámy, zajistit stabilitu budovy vodorovnými silami ve směru délky stěny.
V jednopatrových budovách se závorky používají především v rohových polích, nakloněním nahoru směrem k rohům. Ve vícepodlažních budovách mají vzpěry v prvním patře opačný směr, tj.. takový, že spodní konec výztuhy 1. patra spadá na horní konec výztuhy přízemí. Vzpěra se zasune do nosníku a čepice, a ne do sloupů,

• Okov – vodorovný paprsek, který tvoří horní limit stěny a podporuje nosníky. Je umístěn na sloupcích a vzpěrách. Připojuje se k pólům na tzv. překryvy nebo čepy,

• Rygle – krátké paprsky uspořádané vodorovně mezi sloupy. Používají se k vodorovnému vymezení okenních otvorů (jako lavičky a tlumivky) a dveře (jako překlady). Příčníky se také používají k rozdělení zdi na menší pole (o 1 m) a vyztužení celé konstrukce,

• Plnění – Naplnění rámu a konstrukce příčky cihlami má dlouhou historickou tradici (zvané „hrázděný“). Řešení s viditelnou strukturou se dnes používá jen zřídka kvůli problémům s utěsněním spojení mezi cihlami a dřevěnými trámy. V současné době je nejčastěji používanou výplní kostry tepelně izolační materiál, takže konstrukce je skryta pod vnějším opláštěním stěny.