Stavební služby

Trvanlivost konstrukce

Budovy a stavební konstrukce by měly, během předpokládané životnosti za stanovených podmínek prostředí a při řádné údržbě, odpovídají zamýšlenému účelu.

Při určování trvanlivosti stavebních konstrukcí je třeba vzít v úvahu podmínky prostředí, kterému bude konstrukce vystavena, a umístění konstrukčního prvku v konstrukci a způsob jeho ochrany před nepříznivými faktory.

U zděných budov jsou podmínky prostředí rozděleny do pěti tříd:

— Klasa 1: suché prostředí - interiéry bytových a kancelářských budov, stejně jako vnitřní vrstvy membránových stěn, které nepodléhají vlhkosti.

Pozor: Školní známka 1 platí pouze tehdy, když stěna nebo její součásti nejsou během výstavby dlouhodobě vystaveny nepříznivým podmínkám prostředí.

— Klasa 2: vlhké vnitřní prostředí nebo venkovní prostředí včetně prvků v neagresivní půdě nebo vodě.

— Klasa 3: vlhké prostředí s mrazem a rozmrazovacími prostředky.

— Klasa 4: prostředí mořské vody - prvky zcela nebo částečně zapuštěné do mořské vody, prvky umístěné ve stříkající zóně nebo ve vzduchu nasyceném solí.

— Klasa 5: chemicky agresivní prostředí (plyn, kapalný nebo pevný).

Pro betonové konstrukce, třídy železobetonu a předpětí v závislosti na podmínkách prostředí.