Stavební služby

Podkroví se zateplenou střechou nad krokvemi

tmp9d22-1Střecha je nad krokvami izolována extrudovanými polystyrénovými deskami.

Střecha s tepelnou izolací svahu z extrudovaných polystyrénových desek na plném nástupu nad krokvemi, umožňuje zobrazit krov jako prvek vnitřní úpravy.

Na bednění je parotěsná zábrana z polymer-bituminózní plsti. Instalace tepelně izolačních desek z extrudovaného polystyrenu začíná přibitím k okraji okapu dřevěnou latí s výškou rovnou tloušťce desek. Po sobě jdoucí řady desek jsou pevně přitlačeny na zámky s rozloženým posunem. Spoje panelů by měly být vyplněny polyuretanovou pěnou. Tepelně izolační desky se k krokvám připevňují pomocí latí a bednění pomocí speciálních hřebíků nebo šroubů. Counterbattens by měly být předvrtané, aby spojovací prostředky nepraskaly ani se nelámaly. Pro zajištění vhodného podkladu pro latování nebo bednění střešní krytiny a pro dostatečné větrání je nutné použít latě, minimální tloušťka 4 cm.