Stavební služby

Zahradní vodní nádrže

Vodní nádrže jsou vždy velmi atraktivním prvkem terénních úprav parků a jakékoli zahrady. Obrovské tanky . voda hraje velmi důležitou roli z hlediska užitkovosti a hygieny, a estetické. Užitná hodnota zahradních vodních nádrží se může lišit. Mohou být použity k čerpání vody pro zalévání rostlin nebo k hašení požárů. Mohou být použity pro chov ryb nebo pěstování vodních rostlin. Méně často se jako koupací bazény používají zahradní nádrže, cvičení vodních sportů atd.. V zimě se však vodní plochy velmi často používají jako kluziště.

Hygienický význam vodních nádrží, i když často nedoceněný, obzvláště tam je to velmi velké, kde dochází k intenzivnímu rozvoji. Spočívá hlavně v obohacení vzduchu o vodní páru, regulaci teplotních výkyvů a srážení různých pevných znečišťujících látek ze vzduchu ve formě prachu. V tomto ohledu je velmi efektivní provoz různých fontán a fontán stříkajících vodu. Je známo, že značné množství vysráženého prachu se ukládá na dno různých nádrží s fontánami. V těsné blízkosti větších vodních nádrží se obvykle udržuje příjemné mikroklima, které vede k relaxaci. Proto jsou břehy vodních nádrží a přilehlé oblasti nejcennějším místem pro rekreaci.

Estetický význam tanků, a přesněji jejich vodní plochy, je o tom, že vytvářejí atmosféru míru a pořádku, a tím, odraz různých prvků okolí nádrže ve vodě zvyšuje jejich estetický a dekorativní účinek.