Stavební služby

Šikmé střechy

tmp43f8-1Vliv uspořádání latí na hlavním svahu a pásů tašek upevněných na latích na řešení sklonu svahu střechy a vstupu vikýře do svahu střechy.

Typ střešního materiálu je v návrzích zvažován velmi zřídka, navzdory, že tvary střech jsou často velmi složité a obsahují mnoho rovin v různých geometrických formách. Komplikované trakty, při absenci jejich rozměrového přizpůsobení konkrétnímu produktu, mohou být zdrojem problémů s výkonem – použití konkrétního typu krytiny s rozměry, které nejsou zahrnuty v návrhu, vyžaduje opravu návrhových řešení, a zejména oprava rozměrů střešních sklonů.

Správné rozložení vybraného modelu dlaždice závisí na tvaru střechy. Rozteč lišt závisí na typu dlaždice a jejích rozměrech. Násobek roztečí latí je zase hodnota určující krycí délku dané dlaždice. Pokud jsou na střeše prvky, jako jsou vikýře, svahové poruchy, atd. jejich rozměry by měly brát v úvahu rozměr, který je násobkem rozteče latí – jednotlivé řady dlaždic na sousedních svazích by měly být na stejné úrovni.