Stavební služby

Izolace a odvodnění stěn suterénu – Expandovaná hlína

Izolace a odvodnění stěn suterénu – Na dno a stěnu základové jámy je položena geotextilie s rezervou (separační izolace oddělující půdu od kameniva z expandovaného jílu). První vrstva zásypu je cca 5-10 cm keramzytu, na kterém je upnuta odtoková trubka. Toto potrubí by mělo vést k absorpční jímce, drenážní příkop atd.. aby se vypustila vypuštěná voda.

Na základových zdech (suterén) svislá vlhká izolace by měla být provedena pod úrovní terénu, příkop nad odvodněním může být také pokryt keramzitem, což umožňuje snížit tlak zásypové zeminy na vnější stěny. LECA je pokryta mechanicky zhutněnými vrstvami o tloušťce 30-40 cm. Po vyplnění výkopu by měla být keramzit pokryta shora zbývající rezervou geotextilie. Na úrovni země se doporučuje položit pískové lože a kolem budovy vytvořit betonový pás. Pás by měl být o něco širší než výplň jam z expandované hlíny, ano, že dešťová voda neproniká přímo do expandované hlíny.

Toto řešení má dvě funkce – ohřívá stěny suterénu a odvodňuje zem sousedící s budovou, směrování vody přímo do odtoku. Separační vrstva z geotextilie zabraňuje zanášení expandované hlíny a udržuje konstantní účinnost drenáže.