Stavební služby

Izolace podlahy na zemi – Expandovaná hlína

Izolace podlahy na zemi – Po odstranění horní vrstvy humusu je podlaha pokryta mechanicky zhutněnou expandovanou hlínou frakce 10-20 mm v tloušťce vrstvy 20-25 cm. Zhutnění snižuje tloušťku vrstvy expandované hlíny o cca 10 %. V případě půdy s vysokou vlhkostí by měl být pod podestýlku z expandovaného jílu umístěn polyetylenový film. Konstrukce substrátu LECA pod podlahovou deskou na zemi šetří čas a náklady ve srovnání s tradičně používanými řešeními. Jedna vrstva expandované hlíny nahrazuje další tři vrstvy – písková postel, štíhlý beton a izolace z polystyrenu nebo minerální vlny.

Místo podestavby z expandované hlíny pod podlahovou deskou na zemi můžete také použít hotový blok z expandované hlíny.

Vnější stěny budovy – Stěnové bloky mají tvar pera a drážky, které umožňují zděné stěny bez svislých spár. Doporučuje se použít výztuž prutu ∅ 3 dělat ∅ 4 mm ve vodorovných spojích, zejména pod okenními otvory.