Stavební služby

Nepoužitelné podkroví v rámu a příčné budově

tmp8b9e-1Nepoužitelné podkroví v budově s dřevěným rámem a příčníkovou konstrukcí.

Nevyužité podkroví v budově s kostrou a příčníkem umožňuje použití tradičních střešních vazníků, ve kterém jsou tramvajové nosníky spojující krokve také stropními nosníky.

Tepelná izolace stropu z minerální vlny je instalována mezi stropními nosníky. Ve spodní části je na nosníky připevněna parotěsná fólie a dřevěný nosný rošt pro sádrokartonový stropní plášť. Shora jsou na trámy položeny podlahové desky.

Na krokve, aby se zabránilo vyfukování kapek vody střešní krytinou, je instalována větruvzdorná netkaná textilie, což je vrstva počáteční střešní krytiny.

Nevyužité podkroví je nejčastěji odvětráváno ventilačními mřížkami umístěnými ve štítových stěnách.