Stavební služby

Prefabrikované komínové systémy

palivový komín neustáleKomín na tuhá paliva, kde je teplota výfukových plynů 200-600 ° C.

Moderní prefabrikované komínové systémy splňují přísné požadavky z hlediska technických parametrů a provozní bezpečnosti. Jsou odolné vůči vysokým teplotám a kyselinám.

Systémové komíny by měly být používány podle určení:
• Systemy dla paliw stałych – vhodné tam, kde je teplota výfukových plynů 200 -600° C.

• Trójwarstwowe systemy z przewietrzaniem o szerszym zastosowaniu -do paliw stałych,kapalné a plynné, vhodné pro nízké a vysoké teploty výfukových plynů (40 – 600° C).

• Systemy kominowe do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania – zajistit požadované množství spalovacího vzduchu vzduchovým potrubím integrovaným do komínového systému.