Stavební služby

Sklon střechy a typy střešní nosné konstrukce

Sklon střechy a typy střešní nosné konstrukce

Podle doporučení ITB lze použít vlnité asfaltové pásy pro zastřešení se sklonem nejvýše 20 °. (44%). V závislosti na úhlu střechy je třeba použít vhodnou konstrukci spodní stavby pro správné podepření vlnitých plechů střešní krytiny.

U menších sklonů střech by se jako základ pro zastřešení mělo použít pevné bednění nebo vodotěsné dřevěné desky nebo překližky.. V případě většího sklonu těchto svahů je podsada vyrobena z dřevěných let rozmístěných od sebe 45 nebo 60 cm na krokve střechy. Naproti tomu spoje panelů ve švech rovnoběžně s okapy by měly mít přesah min. 17 cm, a spoje panelů ve švech kolmých k okapům jsou provedeny v jedné vlně. Rozměry průřezu let pod krytem závisí na rozestupu krokví. Vyplývá to z praxe, že s roztečí krokví do 100 cm, průřez latí by měl být 4×6 cm, a pro rozteč krokví od 100 dělat 125 cm, to je 6×6 cm. U větších roztečí by měl být požadovaný průřez latě vybrán podle statických a pevnostních výpočtů.