Stavební služby

Sklon střechy, tj. sklon střechy

Sklon střechy, to znamená, že se určí sklon střechy:

• Hodnota úhlu sklonu střechy k horizontále – vyjádřeno ve stupních.

• Poměr výšky sklonu střechy (h) na jeho základnu (A) vyjádřeno v desetinném zlomku (h / a).

• Poměr výšky sklonu střechy (h) na jeho základnu (A) vyjádřeno v procentech.

Pokud se střecha skládá z několika rovin, pak musí být svahy svahů stanoveny zvlášť pro každou z nich. Doporučené * sklony střešních svahů jsou následující, v závislosti na střešním materiálu:

o trojité asfaltové střešní lepenky………………………………………3° (5%)-11° (20%)

o dvojitá asfaltová střešní lepenka ……………………………….11°(20%)-22°(40%)

o ocelový a hliníkový trapézový plech………………….nad 11 ° (20%)

o ocelový pozinkovaný plech ……………………………….nad 17 ° (30%)

o obyčejná dlaždice s dvojitým měřítkem ………….35° (70%)-50° (120%)

o keramické holandské dlaždici…………………39° (80%) -47° (110%)

o keramická překrývající se dlaždice …………………..35° (70%) -42° (90%)

o keramický obklad z Marseille …………………….35° (70%)-42° (90%).

U ostatních technologií postupujte podle doporučení výrobce.