Stavební služby

Podkroví s kolenní stěnou nad vnějšími stěnami

tmp40d0-1Podkroví s krovem založeným na vnějším, dřevěná kolenní stěna.

Alternativou ke cihlové kolenní stěně je zvednout krov na dřevěné konstrukci .
Dřevěná konstrukce kolenní stěny by měla být vyztužena ve směru kolmém k vnějším stěnám pomocí kleští, který ji vyztužuje sloupy pevných vazníků.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat dokončení fasády a zachování kontinuity tepelně izolační vrstvy na křižovatce vnější stěny a kolenní stěny a izolovaného sklonu střechy.

• Ścianka osłonowa z cegły na zewnątrz drewnianej konstrukcji pozwala na kontynuację murowanej ściany zewnętrznej.
• Konstrukcja drewniana umożliwia zmianę materiału elewacyjnego na oblicówkę z desek drewnianych.
• Szeroki okap zamknięty pozwala ukryć całą ściankę kolankową pod połacią dachową.