Stavební služby

Použitelné podkroví v rámu a příčné budově s vnější kolenní stěnou

tmpcb0e-1Použitelné podkroví v rámu a příčné budově s vnější kolenní stěnou.

Dřevěný rám a příčná konstrukce se blíží polským stavebním tradicím. Střešní vazníky vyrobené z tlustých prvků, pevné části najdete v mnoha starých budovách, a životnost takových řešení je nepochybná.

Konstrukci dřevěné kolenní stěny lze spojit se střešními vazníky vyztužením pomocí kleští se sloupem nesoucím mezilehlou vaznici. Druhým řešením je vázat jej přes šedou strukturu, ve kterém jsou tramvaje spojeny s krokvemi u okapu.

Uspořádání plných vazníků krovu do značné míry určuje uspořádání příček oddělujících místnosti v použitelném podkroví.