Stavební služby

Výhody sádrokartonových systémů

Výhody sádrokartonových systémů ze sádrokartonu při dokončování užitkových podkroví:

• Gwarantują właściwą dla poddaszy użytkowych odporność ogniową -prawidłowo wykonana jednowarstwowa zabudowa poddasza pozwala na utrzymanie kwalifikowanej odporności ogniowej F 0,5 (dělat 30 minut).
• Umożliwiają założenie dodatkowej warstwy termoizolacji w połaci dachowej.
• Dobrze izolują akustycznie.
• Wymierne czynniki fizyczne uzupełnia czynnik niewymierny jakim jest możliwość stworzenia estetycznego wnętrza użytkowego.

Fáze prací na podkrovní budově ze sádrokartonu:
• Założenie termoizolacji – Základní vrstva, z vlny o tloušťce cca 15 cm, je umístěn mezi krokvemi, a další vrstva cca 5 cm mezi nosným roštem opláštění sádrokartonu,
• Poziomowanie
• Montaż profili nośnych (hlavní, důležitý) na krovy.
• Montaż paroizolacji – Trvanlivost celé budovy závisí na těsnosti a přesnosti parotěsné izolace.
• Montaż poszycia z płyt gipsowo-kartonowych – Umístěte sádrokartonové desky tak, aby kontakty byly vzájemně posunuty, takže spoje následujících desek jsou vzájemně posunuty alespoň o 40 cm (nebo násobek této velikosti).
• Spoinowanie styków między płytami – V základových spárách jsou do sádrové omítky nalepeny krycí pásky, zakrývající spoj desek.
• Malowanie lub tapetowanie.

Vnitřní sádrokartonový plášť podkrovního krovu lze vyrobit jak na roštu dřevěných profilů, tak ze systémových úchytů a ocelových profilů.