Stavební služby

Větrání svahu střechy

Způsob ventilace šikmé střechy je určen půdním uspořádáním a typem použitých počátečních krycích vrstev

V nevyužitém podkroví je tepelná izolace umístěna na strop horního patra. Přirozený ventilační prostor je vytvořen objemem samotného podkroví mezi tepelnou izolací a počáteční krycí vrstvou. Tento prostor by měl být vybaven volným prouděním vzduchu skrz otvory pro přívod vzduchu umístěné pod okapy a výfukové otvory v hřebeni střechy a v horní části štítových stěn.

V podkroví je větrání střechy omezeno na větrací mezery umístěné ve svazích střechy.

V současných střešních konstrukcích existují dvě základní řešení větrání svahů střechy:

• Wentylacja dwukanałowa – Používá se ve stavbách, ve kterém je podsada vyrobena z hydroizolačních materiálů, položeny na palubu nebo fólii s nízkou paropropustností. Pro správnou funkci ventilace jsou nutné dva ventilační otvory – první mezi tepelnou izolací a podsadou, druhá mezi podsadou a vrchní krytinou. Spodní ventilační mezera vysuší tepelnou izolaci a střešní konstrukci. Horní slot dále zvyšuje činnost dolního slotu, dále zajišťují, že vlhkost rychle schne, které se během srážek v kombinaci se silným větrem mohou dostat pod střechu,

• Wentylacja jednokanałowa – Vodní pára protékající povrchem střechy je odváděna ven vzduchem proudícím v jedné mezeře vytvořené nad počáteční krycí vrstvou, mezi counterbattens.

Dolní ventilační mezeru je možné eliminovat pouze při použití počáteční vrstvy ze speciálního vysoce paropropustného netkaného textilu.

Otvory pro přívod vzduchu pro ventilační štěrbiny jsou umístěny pod okapem střechy. Výfukové otvory jsou umístěny v hřebeni. Lineární ventilaci lze dodatečně bodově podepřít pomocí speciálních ventilačních dlaždic, Doporučuje se pokládat větrací dlaždice na místa, kde je přerušena kontinuita větrací mezery, např.. na střešních oknech nebo střešních oknech.

tmpf65-2Větrání v nevyužitém podkroví - přívod vzduchu u okapu střechy, vývod v hřebenu střechy a ventilačními otvory ve štítových stěnách.

tmpf65-3Větrání svahů střechy s jednou ventilační mezerou mezi počáteční krycí vrstvou, a vrchní krytina, používá se ve střechách bez plného bednění.

tmpf65-1Větrání svahů střechy s jednou ventilační mezerou nad tepelnou izolací a druhou mezi tuhým fošňovým nebo překližkovým opláštěním a vrchní krytinou.