Stavební služby

Konstrukce

ABC developera – investor

Developer je investor, Věnujme tedy pozornost tomu, kdo je u kořene.

Fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, która inwestuje wolne czasowo środki finansowe