Stavební služby

ABC developera – investor

Developer je investor, Věnujme tedy pozornost tomu, kdo je u kořene.

Fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která investuje časově volné finanční zdroje do ziskových podniků. Investor je ekonomický subjekt, který je v prostředí obsahujícím riziko určen k investování do vlastního kapitálu vytvořením podmínek nebo nákupem nemovitosti, například průmyslové závody - také jako prostředník za účelem výroby zboží nebo plnění účelů služeb pro budoucí spotřebu a přímo za účelem generování budoucích výnosů z investovaného kapitálu. Investiční proces tak umožňuje zavedení rozšířených sociálních reprodukcí, to znamená dosažení obecně chápaného ekonomického růstu.

Developer je také investorem zapojeným do obchodování na burze cenných papírů, například nákup cenných papírů, nebo umělecká díla nebo prostě aktiva za účelem zisku z budoucího zvýšení jejich hodnoty (nebo v případě majetkových cenných papírů, také dividendový příjem).

Developer jako investor, investuje, nést riziko obdržení náhrady nebo jejího obdržení ve stanovené lhůtě za určitých podmínek, s přihlédnutím také k riziku ztráty investovaného kapitálu, a tím, že nese riziko zisků nebo ztrát z investovaných aktiv. Vzhledem k souvisejícímu riziku investoři obecně očekávají přirážku za své investice.