Stavební služby

ABC developera – ekonomický subjekt

Vývojáři nemají problémy s identitou. Jsou definovány jako ekonomický subjekt.

Ekonomická entita je aktivní entita ekonomických procesů. Dělá rozhodnutí a činy. Zároveň to má ekonomické dopady. Účelem ekonomického subjektu je vykonávat efektivní ekonomickou činnost.

Termín je odvozen ze zákona, které vyplývají ze zákona o hospodářské činnosti roku 1988. Tento termín se řídil úkolem definovat každého z účastníků ekonomické aktivity, jako mimo jiné fyzické osoby podnikající, včetně státních podniků, stejně jako družstva a partnerství nebo kapitálové společnosti.

Před druhou světovou válkou vykonával funkci podnikatele pojem obchodník, což v důsledku kolektivizace ekonomiky po válce tento termín eliminovalo. Když od poloviny let 80. posuny směrem k marketingu pokročily, byla navržena neutrální lhůta: ekonomický subjekt, které, s kapitalistickými konotacemi, mohly být přijaty dobovými úřady.

Proces přistoupení k Evropské unii v devadesátých letech si vynutil překlad polských zákonů do jazyků zemí EU. Mezitím zůstal pojem hospodářský subjekt nepřekládatelný jinak než pomocí popisné metody. Zákon o 19 listopad 1999 rok představil změnu – pojem ekonomický subjekt nahradil pojem podnikatel.

Polský právní systém nemá jednotnou definici podnikatele. K tomu spadají funkční definice, že podnikatel je subjektem práva, kdo podniká (nebo profesionální), generuje zisk. V právním smyslu, Zajímavě, „Podnikatel“ není synonymem pro podnik nebo společnost.