Stavební služby

Vývojář ABC – realitní trh

Plocha, ve kterém se pohybují vývojáři, se nazývá realitní trh.

Realitní trh. Všechny podmínky se tak nazývají, které určují uzavření obchodů – práva k nemovitostem a uzavírání smluv. Tento trh, co je důležité, je trh, tzv. neformální, což znamená, že nemá žádné trvalé postavení ani trvalé bydliště.

Trh s nemovitostmi je bohatý na širokou škálu obchodníků. Nejdůležitější byli investoři, věřitelé, podnikatelé, makléři a technický servis trhu.

K funkci trhu nemovitostí, kromě plnění obecně důležitých ekonomických a sociálních funkcí, potřebujete náhradní funkci, informační funkce, funkce korekce prostoru.

Podle čl. 46 § 1 Občanského zákoníku (k.c.), „Nemovitosti jsou části pozemku, které tvoří samostatný předmět vlastnictví (přistát), stejně jako budovy trvale spojené s pozemky nebo částmi těchto budov, pokud podle zvláštních ustanovení tvoří předmět vlastnictví odděleně od pozemku ".