Stavební služby

ABC developera – zeměměřič

Kdo z nás neví, kdo je zeměměřič. Pokud to vývojář neví, znamená, že není vývojář.

Zeměměřič je název profese. Platí pro osobu zabývající se geodézií. Zeměměřičství je věda o 1. Určení velikosti a tvaru Země stejně 2. Určení umístění bodů na jeho povrchu. Výsledkem je geodetický průzkum pole a jednokomorová práce. Efektem jest różnego typu opracowanie graficzne jak na przykład mapa czy profil. Také textový dokument právní povahy (například při vymezení nemovitostí).

Před druhou světovou válkou profese geodeta znamenala lidi zabývající se geodézií jako vědní disciplínou (bylo to přísně pole znalostí). Na druhou stranu člověk v terénu, zabývající se zeměměřičstvím, provádění geodetických prací souvisejících s měřením malých ploch (nižší geodézie), byl to přísežný měřič a byl to člověk vykonávající povolání důvěry veřejnosti. Toto rozdělení bylo součástí polské tradice, ale později se to změnilo z politických důvodů 1945 rok.

Aby zeměměřič mohl vykonávat nezávislé funkce v oblasti geodézie a kartografie, je nutné mít odbornou kvalifikaci, získané během terénních studií