Stavební služby

Vývojář ABC – vývojář

Kdo je vývojář? Odpověď dobře ilustruje obraz muže v obleku.

Investor, tj. fyzická nebo právnická osoba. Investuje do výstavby nemovitostí (pronájem nebo prodej bytových domů, kancelářské a průmyslové objekty).

Vývojář tradičně dohlíží na celý proces zvaný investice, se skládá z fáze návrhu na začátku investice, prostřednictvím stavby, po dokončení stavby (renovace nebo rozšíření), končí prodejem nemovitosti nebo jejím pronájmem.

Pravidla ochrany práv lidí, kteří vlastní nemovitosti, mají být upravena tzv. Developerským zákonem., který se řídí úkolem regulovat zásady obsažené v ochraně práv osob kupujících dům nebo byt, a u nichž developer provádí formální a skutečný převod vlastnictví.

Vývojář si klade za cíl provést řadu úkolů, které jsou k tomu nezbytné, že zvolená investice je úspěšná, což je chápáno z hlediska kladné investiční bilance. Z tohoto důvodu je vývojář odpovědný mimo jiné za
určení polohy, na kterém bude jeho investice postavena; připravuje projekt, proto nad tím má dohled; dohlíží na staveniště a kontroluje postup prací; dokončení na klíč; organizuje prodej dostupných domů nebo bytů.